Automne I - Syksyllä I, 100 x 65,
yksityisomistuksessa, Turku

edellinen