Tourments - Kuohuja, 100 x 120, yksityisomistuksessa, Gaillon, Ranska

edellinen