Kahdeksi,
103 x 64, 2008
yksityisomistuksessa, Turku

edellinen